Newsletter

Informace o akcích DK Vsetín do Vaší e-mailové schránky

Download

ZAHRANIČNÍ SOUBORY

Jubilejní desátý ročník festivalu přivítá čtyři zahraniční soubory z Chile, Srbska, Řecka a Slovenska. Kromě těchto hostů se však ve Vsetíně představí také dva soubory z Moravy, prezentující slovenský folklor.

Soubor „Villa San Bernardo“ patří k nejdéle fungujícím souborům prezentujícím chilský folklor, který vznikl roku 1956 díky skladateli Donatu Románu Heitmanovi. Název souboru pochází od města San Bernardo. Historie tohoto uskupení hudebníků, zpěváků a tanečníků má původ v interpretaci písní emblematických autorů, jako jsou Luis Bahamondes, Vicente Bianchi a Donato Román Heitman. Během šedesáti let se folklorní soubor Villa San Bernardo prezentoval ve více než deseti zemích Latinské Ameriky, Evropy a Afriky. V současné době připravují prezetaci nového díla od autora Violeta Parry a také se chystají na cestu k nám do České republiky, kde chtějí oslavit 10 let od své poslední návštěvy naší země. Muzikanti hrají na typické chilské nástroje (kytara, harmonika, harfa, charango a velký buben) spolu s hudebníky klasického stylu. Repertoár folklorního souboru Villa San Bernardo je založen na písních a tancích ze severu, centra, jihu Chile a Velikonočního ostrova, jejichž podání a hudební interpretace je jedinečným zážitkem.

Společnost pro zachování, podporu a ochranu lidové kultury a tradic „Kupinik“ ze Srbska byla založena 7. listopadu 2008. Je pojmenována podle starého, historického, královského města Kupinik. Po šesti letech tvrdé práce má 120 členů, působících ve třech skupinách. Základními aktivitami skupiny jsou studium, shromažďování a rekonstrukce kulturního dědictví (hudba, tance, písně a zvykosloví). Repertoár Kupiniku obsahuje velké množství lidových tanců národů a etnických skupin ze Srbska v originálních kostýmech. Soubor disponuje také skupinou zpěváků, kteří dvojhlasně a trojhlasně interpretují archaické lidové písně a jsou držiteli mnoha ocenění a vyznamenání v Srbsku i v zahraničí.

Řecký folklorní soubor „Meraklides“ působí ve stotisícovém městě Agrinio, které se nachází v západní části Řecka. Zvláštností naší oblasti je obrovské množství vody pramenící z řeky Acheloos, která územím, kde leží čtyři přírodní a tři umělá jezera, protéká. Oblast je tak bohatá na produkci zemědělských produktů, především olivového oleje. Členové souboru Meraklides jsou lidé, kteří dělají vše srdcem! Disponují velkým množstvím tradičních kostýmů, které jsou pravými kopiemi originálu. V rámci souboru působí také dětská divadelní skupina a sbor. Podíleli se na natáčení televizních pořadů o tradičních povoláních a tancích. Organizují přednášky a tradiční výukové semináře pro učitele. Jejich snahou je povzbuzovat lidi všech věkových kategorií k poznání kořenů lidové kultury, aby milovali, uchovávali a předávali tolik důležité kulturní dědictví dál. Na Vsetíně se vám představí v tancích především z regionů severozápadního Řecka: Thrákie, Řecké Makedonie a Ipiros za doprovodu klarinetu, kytary, perkusí a bouzouki. Těšit se můžete také na populární tanec řeckého původu s názvem Syrtaki.

Také v letošním roce navštíví Vsetínský krpec dětský folklorní soubor „Hájenka“ ze Slovenska, který vznikl roku 1988 v Bratislavě-Petržalke, a jejichž vystoupení doprovází dětská muzička Jarabinka. Repertoár souboru je složený z tanců, písní, zvyků a her z různých regionů západního a středního Slovenska. V současnosti Hájenku navštěvuje přibližně 100 dětí ve věku od 6 do 15 let.

Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana založila v roce 1949 skupina slovenských vysokoškoláků studujích v Brně. Mezi významné zakladatele mimo jiné patří i legenda slovenské lidové písně z Podpoľanie prof. Milan Križo, rodák z Hrochotě. Soubor patří k nejstarším a největším folklorním tělesům sdružující Slováky žijící v zahraničí. V současné době soubor pracuje pod vedením Petry Vaňkové. Tvoří jej čtyři sekce: ženský sbor, muzika pod vedením Matěje Kubaly, přípravka a taneční složka. Primární myšlenkou programových bloků a čísel je předvést publiku autentický folklór s propojením všech složek souboru v co nejčistší podobě s přihlédnutím na potřebu jevištního provedení. Mezi největší úspěchy souboru v posledních letech patří: „Zlaté pásmo a mimořádné ocenění za udržování slovenských folklorních tradic v zahraničí“ na 40. ročníku Mezinárodního akademického festivalu Akademická Nitra 2016, titul „Laureát festivalu“ na 41. ročníku Mezinárodního akademického festivalu Akademická Nitra 2014.

Folklorní klub Fogáš byl založen v Ostravě roku 2010 ze zájmu o slovenskou lidovou kulturu, její rozmanitost a temperament. Jedná se o uskupení zkušených folklorních tanečníků a muzikantů, kteří dříve působili, či jsou stále aktivní v etablovaných folklorních souborech a cimbálových muzikách po celé Moravě a Slezsku. Repertoár souboru je tvořen především tanci a písněmi z různých regionů Slovenska, ale také Moravy, Maďarska a Rumunska. Charakter zpracovávaných tanců a písní je formován samotnými členy souboru, kteří z daných regionů přímo pocházejí, v čele s Ivanem Capuličem. Samotný název „Fogáš“ je odvozen od mužského tanečního prvku z oblasti východního Slovenska. Doprovodná muzika s primášem Jaroslavem Podžorskim je složena jak z vystudovaných hudebníků, tak z ryze folklorních muzikantů. Tato pestrá směs hudebních kořenů jednotlivých členů kapely se projevuje také na způsobu zpracování jejího repertoáru. V roce 2017 byla založena i pěvecká složka FK Fogáš, která slouží především jako doprovodné těleso taneční složky.

Zahraniční soubory se ve Vsetíně představí během festivalu hned v několika programových blocích. V pátek vystoupí v rámci Slavnostního průvodu městem, kde si je budete moci prohlédnout a poslechnout, dále v pořadech Vitajte na Vsetíně! a v sobotním samostatném bloku Z krajin vzdálených nebo Pozdravy přátel. Chybět nebudou samozřejmě ani v nedělním závěrečném galaprogramu U nás na Vsetíně, tam je dobře.

Soubory, zpracovávající slovenský folklor, bude kromě již zmíněného možné spatřit také v komponovaných pořadech v pátek – Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí, ale také v hlavním sobotním programu s názvem Obrázky Československa. V rámci tradičního nedělního dopoledního programu Vsetínský krpeček vystoupí také děti z Hájenky.