Newsletter

Informace o akcích DK Vsetín do Vaší e-mailové schránky

Download

Vsetínští rodáci vystavují na Staré radnici

Uveřejneno: 21.11.2017 09:48:47 | 
Vsetínští rodáci vystavují na Staré radnici
Zveme Vás na společnou výstavu obrazů Jiřího Haase a Josefa Kopeckého s názvem Hornoměšťané svému městu.

Od 13. prosince do 14. ledna příštího roku poskytuje Galerie Stará radnice ve Vsetíně své výstavní prostory dvěma rodákům z Horního Města, Jabloňové, dvěma milovníkům výtvarného umění a malování, malířům-amatérům, Jiřímu Haasovi a Josefu Kopeckému.

Oba se narodili v malém časovém odstupu, zhruba před sedmdesáti lety na Jabloňové v rodinách, jejichž otcové byli úzce spjati s Valašském a jeho přírodou. Otec Jiřího Haase byl fořtem, Josefa Kopeckého sedlákem. Tak, postaru, označuje jeho povolání jeho syn. Oba dětství a mládí prožili na Horním Městě nad Vsetínem, oba stejně intenzivně vnímali linie kopců obklopujících město, ulice, uličky a chodníčky mezi domy a malými domky stoupajícími v jednoduchém uspořádání kolem cest vzhůru do svahu, pozorně zaznamenávali přírodní detaily i události v okolí svého bydliště i v nedalekých, přitažlivých volných prostorách pro hry a první mladistvá dobrodružství. K malování přilnuli už v obecné škole, jak se tehdy říkalo 1. stupni základní školy a věnovali se mu tu s větším, tu s méně intenzivním zaujetím po celý život. Ve škole pilně navštěvovali výtvarný kroužek, v němž je do technických tajů kreslení a malování zasvěcoval obětavý, ale přísný učitel, malíř Břetislav Janovský, pozdější profesor výtvarné výchovy na vsetínském gymnáziu, na Střední pedagogické škole v Novém Jičíně a Pedagogickém institutu ve Zlíně.

Postupně oba zanícení výtvarníci shromáždili celé soubory obrázků a obrazů, které jsou svědectvím citově intenzivně prožívaných světů jejich domova a jeho okolí v rozpětí několika desítek let. Tématem prací Jiřího Haase je především městská, typicky valašská městská zástavba s dominantou vsetínského zámku, ale také figura, k níž patří také spíše ojedinělý zájem o portrét, ale i figurální kompozice snového či fantazijního zaměření. Josef Kopecký vychází častěji za hranice města do volné přírody, miluje les, samoty a valašské usedlosti na svazích kopců, malování jej však provází i tam, kam ho život zavedl za prací, mezi jiným i do zahraničí, například do bývalé Jugoslávie, či na malířsky přitažlivá místa, jakým je jihomoravská Pálava.

Dva rodáci z Jabloňové, Mgr. Jiří Haas, známý kulturní pracovník a mnohaletý vedoucí představitel kulturních institucí ve Vsetíně (Hvězdárny Vsetín, Muzea regionu Valašsko), zastupitel města nepřetržitě po dobu 38 let, i vrcholných státních orgánů, a PharmDr. Josef Kopecký, vedoucí oddělení v podniku GALENA v Komárově u Opavy, farmaceut v opavské lékárně a nakonec majitel lékárny v Dolním Benešově, se přátelsky, napůl z rozmaru, napůl s vážným úmyslem, dohodli, že svou práci za léta pozvolna rozvíjeného zájmu společně vystaví. Expozice se stává výrazem vztahu dvou občanů k jejich rodnému městu. Autoři chtějí pamětníkům a mladé generaci v emocionálně vypjatém vánočním čase zprostředkovat podobu místa, ve kterém žili, a dát jim také příležitost ke srovnání se současností. K tomu přispěje hlavně derniéra výstavy 14. ledna 2018, kdy budou mít návštěvníci příležitost zhlédnout fotografické záznamy starého Vsetína komentované průvodci a možnost vyměnit si zkušenosti s pamětníky. Jedinečnost a přitažlivost výstavy zaznamenává i její název: Výstava obrazů – Hornoměšťané svému městu.

© Dalibor Malina


Aktualitystarší aktuality

Změna otevírací doby během vánočních svátků

Pokladna kina Vatra pátek 22.12. 13.00-19.30 sobota 23.12. kino uzavřeno neděle 24.12. kino uzavřeno pondělí 25.12. kino uzavřeno úterý 26.12. 15.00-19.30 středa 27.12. 15.00-19.30 čtvrtek 28.12. 14.00-20.00 pátek 29.12. 14.00-20.00 sobota 30.12. 14.00-20.00 neděle 31.12. kino uzavřeno pondělí 1.1. kino uzavřeno úterý 2.1. kino uzavřeno středa 3.1. 13.00-19.30   Ve středu 3. ledna 2018 kino nepromítá, ...

Vsetínská kapela Darrock pokřtí v domě kultury své debutové CD

V sobotu 16. prosince od 19.00 hodin v malém sále Domu kultury Vsetín se uskuteční křest ...

Česko si opět společně zazpívá koledy

Zveme vás již na sedmý ročník akce Česko zpívá koledy ve spolupráci s Valašským deníkem. V jeden ...