Newsletter

Informace o akcích DK Vsetín do Vaší e-mailové schránky

Download

Vsetínští rodáci vystavují na Staré radnici

Uveřejneno: 21.11.2017 09:48:47 | 
Vsetínští rodáci vystavují na Staré radnici
Zveme Vás na společnou výstavu obrazů Jiřího Haase a Josefa Kopeckého s názvem Hornoměšťané svému městu.

Od 13. prosince do 14. ledna příštího roku poskytuje Galerie Stará radnice ve Vsetíně své výstavní prostory dvěma rodákům z Horního Města, Jabloňové, dvěma milovníkům výtvarného umění a malování, malířům-amatérům, Jiřímu Haasovi a Josefu Kopeckému.

Oba se narodili v malém časovém odstupu, zhruba před sedmdesáti lety na Jabloňové v rodinách, jejichž otcové byli úzce spjati s Valašském a jeho přírodou. Otec Jiřího Haase byl fořtem, Josefa Kopeckého sedlákem. Tak, postaru, označuje jeho povolání jeho syn. Oba dětství a mládí prožili na Horním Městě nad Vsetínem, oba stejně intenzivně vnímali linie kopců obklopujících město, ulice, uličky a chodníčky mezi domy a malými domky stoupajícími v jednoduchém uspořádání kolem cest vzhůru do svahu, pozorně zaznamenávali přírodní detaily i události v okolí svého bydliště i v nedalekých, přitažlivých volných prostorách pro hry a první mladistvá dobrodružství. K malování přilnuli už v obecné škole, jak se tehdy říkalo 1. stupni základní školy a věnovali se mu tu s větším, tu s méně intenzivním zaujetím po celý život. Ve škole pilně navštěvovali výtvarný kroužek, v němž je do technických tajů kreslení a malování zasvěcoval obětavý, ale přísný učitel, malíř Břetislav Janovský, pozdější profesor výtvarné výchovy na vsetínském gymnáziu, na Střední pedagogické škole v Novém Jičíně a Pedagogickém institutu ve Zlíně.

Postupně oba zanícení výtvarníci shromáždili celé soubory obrázků a obrazů, které jsou svědectvím citově intenzivně prožívaných světů jejich domova a jeho okolí v rozpětí několika desítek let. Tématem prací Jiřího Haase je především městská, typicky valašská městská zástavba s dominantou vsetínského zámku, ale také figura, k níž patří také spíše ojedinělý zájem o portrét, ale i figurální kompozice snového či fantazijního zaměření. Josef Kopecký vychází častěji za hranice města do volné přírody, miluje les, samoty a valašské usedlosti na svazích kopců, malování jej však provází i tam, kam ho život zavedl za prací, mezi jiným i do zahraničí, například do bývalé Jugoslávie, či na malířsky přitažlivá místa, jakým je jihomoravská Pálava.

Dva rodáci z Jabloňové, Mgr. Jiří Haas, známý kulturní pracovník a mnohaletý vedoucí představitel kulturních institucí ve Vsetíně (Hvězdárny Vsetín, Muzea regionu Valašsko), zastupitel města nepřetržitě po dobu 38 let, i vrcholných státních orgánů, a PharmDr. Josef Kopecký, vedoucí oddělení v podniku GALENA v Komárově u Opavy, farmaceut v opavské lékárně a nakonec majitel lékárny v Dolním Benešově, se přátelsky, napůl z rozmaru, napůl s vážným úmyslem, dohodli, že svou práci za léta pozvolna rozvíjeného zájmu společně vystaví. Expozice se stává výrazem vztahu dvou občanů k jejich rodnému městu. Autoři chtějí pamětníkům a mladé generaci v emocionálně vypjatém vánočním čase zprostředkovat podobu místa, ve kterém žili, a dát jim také příležitost ke srovnání se současností. K tomu přispěje hlavně derniéra výstavy 14. ledna 2018, kdy budou mít návštěvníci příležitost zhlédnout fotografické záznamy starého Vsetína komentované průvodci a možnost vyměnit si zkušenosti s pamětníky. Jedinečnost a přitažlivost výstavy zaznamenává i její název: Výstava obrazů – Hornoměšťané svému městu.

© Dalibor Malina


Aktualitystarší aktuality

Na Vsetínském krpci se opět bude soutěžit o titul nejlepšího tanečníka valašského odzemku a obuškového

Odzemek je charakteristickou a důležitou složkou mužského tanečního projevu na Valašsku. Je výrazem regionální příslušnosti, tanečního ...

Vsetínská noc se blíží

Pátek 26. května bude patřit dalšímu ročníku Vsetínské noci! Těšit se můžete na jízdu historickým autobusem, ...

V krajině Aleše Mynáře se ocitnou návštěvníci Galerie Stará radnice

Od 3. května 2018 bude v prostorách Galerie Strá radnice na Horním městě k vidění výstava ...