Newsletter

Informace o akcích DK Vsetín do Vaší e-mailové schránky

Download

Odborné kurzy

 CYKLICKÉ ŠKOLENÍ 2017/2018

 

Cena celého cyklu je 2.500,-Kč / za osobu vč. DPH.

Platbu, prosím, uhraďte až po zaslání ZÁLOHOVÉ FAKTURY!

Přihlášku zašlete nejpozději do 9. 10. 2017 a to:

e-mailem: kocunova@dkvsetin.cz

poštou na adresu: Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín

Údaje k vyplnění jsou povinné! Na jejich základě bude poté vystavena zálohová faktura.

 

ZAČÁTEK ŠKOLENÍ JE VŽDY V 8.30 HODIN

 

 

MIMOŘÁDNÉ ŠKOLENÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

26. března 2018 v 8.30 hodin ve velkém sále DK Vsetín
Lektor: JUDr. Radim Tomek – advokát ve společnosti SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., specialista v oblasti ochrany osobních údajů se zaměřením na GDPR vč. provádění auditů GDPR a jiných analýz

Popis školení:
Ode dne 25. 5. 2018 bude účinné nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), jež zavede zcela novou právní úpravu ochrany osobních údajů a nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jelikož se jedná o nařízení, není nutné, aby Česká republika přijala jakýkoliv prováděcí předpis, účinnost GDPR je tedy nevyhnutelná. Školení se tak zaměřuje na nová práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, které zavádí GDPR. Účastníci školení se dozvědí, co jsou to osobní údaje, co se rozumí zpracováním osobních údajů a na koho se GDPR vztahuje. Bude probíráno, jak dostatečně zabezpečit osobní údaje, co to znamená minimalizace osobních údajů a jak správně chápat účel zpracování. Celé školení bude vedeno interaktivní formou a bude dána možnost vést diskuze již v průběhu konání školení, nejenom v jeho závěru. Pro správné pochopení konkrétně probírané problematiky budou uváděny příklady z praxe.

Cíl školení:
Školení je určeno primárně těm osobám, kteří při své pracovní činnosti přijdou do styku s osobními údaji svých kolegů, zaměstnanců, zákazníků či občanů. Cílem školení je pochopení právní úpravy ochrany osobních údajů vyplývající z GDPR, získání znalostí o nových právech subjektů údajů při zpracování osobních údajů a upozornění na nově vzniklé povinnosti.