Newsletter

Informace o akcích DK Vsetín do Vaší e-mailové schránky

Download

JARMILA ŠULÁKOVÁ in memoriam

Zvláštní cena města Vsetína in memoriam valašské legendě Jarmile Šulákové (1929-2017)

Akce se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana.

Vzpomínkový koncertní pořad je věnován jedinečné osobnosti evropského folklorismu, neméně však i první dámě naší lidové písně, valašské pěvecké legendě a vsetínské rodačce Jarmile Šulákové u příležitosti udělení ZVLÁŠTNÍ CENY MĚSTA VSETÍNA za mimořádný přínos v oblasti interpretace valašské lidové písně, její popularizaci a zachování kulturního dědictví.

V plynutí koncertu se představí trojice hudebních uskupení, která byla Jarmile Šulákové věrnými doprovodnými tělesy po desetiletí:
Cimbálová muzika MILANA MLČÁKA je symbolem uměleckých počátků Jarmily Šulákové na domácí vsetínské scéně v letech padesátých a reflektuje rovněž její dobrou spolupráci s legendární vsetínskou kapelou Vsacan. Pod křídly mladé kapely, která je složena ze vsetínských muzikantů, přijde na Jarmilu písničkou i slovem zavzpomínat její kolegyně, souputnice a kamarádka Zdeňka STRAŠKRABOVÁ nebo Tereza a Ivana KAŠPAROVY.
Cimbálová muzika TECHNIK Ostrava byla Jarmile Šulákové koncertním, ale neméně i rozhlasovým partnerem úctyhodných 60 let. Ostravská kapela se pod vedením svého uměleckého vedoucího a Jarmilina krajana Jana Rokyty seniora (1938-2012) postarala nejen o rozhlasové zvěčnění kompletního valašského repertoáru Jarmily Šulákové, ale například i o nahrávky valašských tanečních populárů s celoživotním pěveckým druhem Jarmily Šulákové Josefem Lažou. Členy legendární ostravské kapely doplní mladí muzikanti z Ensemble FLAIR Jana Rokyty mladšího a za doprovodu této vícegenerační kapely v rozpětí věků muzikantů 25-75 let (!) se představí přední valašské zpěvačky Ludmila VAŠKOVÁ, Klára BLAŽKOVÁ a Zuzana ŠULÁKOVÁ, jakož i mladí a ve všech směrech nadějní folklorní zpěváčci ze Vsetína, mezi něž patří např. Vojtěch Frňka.
Spolupráci Jarmily Šulákové s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů (BROLN) započal už v raných padesátých letech dramaturg nově vznikajícího folklorního orchestru a neméně i valašský rodák Jaroslav JURÁŠEK. Profesionální rozhlasové těleso svou účastí ve Vsetíně ztělesní nejen po desítky let plodnou spolupráci s valašskou pěveckou legendou, čítající desítky zahraničních zájezdů, stovky koncertů a více než 600 rozhlasových snímků, ale i širší repertoárový alias žánrový rozměr Jarmily Šulákové, obsahující například i vyšší stylizované úpravy či slovenské lidové písně v jejím podání. BROLN rovněž doprovodí mladé vsetínské zpěváčky a stvrdí tak dlouholetou spolupráci a podporu valašským pěveckým talentům.

Hudební vzpomínku na valašskou zpěvačku Jarmilu Šulákovou moderuje autor pořadu Jan ROKYTA, koncert natáčí Český rozhlas Ostrava.

Vstupné: 6.-10. řada 180 Kč, 11.-18. řada 150 Kč, balkon 1. řada 180 Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 11. ZÁŘÍ NA POKLADNĚ KINA VATRA.