Newsletter

Informace o akcích DK Vsetín do Vaší e-mailové schránky

Download

8. ročník - 2014

VIDEOPOZVÁNKA
MFF Vsetínský krpec 2014 aneb My sme Valaši, jedna rodina…

Vsetínský krpec 2014 – sestřih
Video: Ladislav Žoužela

Reportáž: Pocta Jarmile Šulákové
Video: Jalovec


Pomyslné brány za Vsetínským krpcem se uzavřely

Poslední červnový víkend patřil ve Vsetíně Mezinárodnímu folklornímu festivalu Vsetínský krpec s podtitulem „My sme Valaši, jedna rodina“. Osmý ročník tohoto svátku lidové kultury, folkloru, tradic a umění se letos konal nově v prostředí Panské zahrady za účasti domácích folklorních souborů, cimbálových a dechových hudeb a hostů ze zahraničí. Záštitu nad festivalem převzali pan Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu PČR a člen Rady Zlínského kraje, pan Ladislav Kryštof.

V rámci čtyřdenního festivalového programu, kterému přihlíželo na šest tisíc diváků, se kromě domácích folklorních souborů – Jasénky, Vsacanu a Kotáru představily také další soubory z Valašska. Nechyběli však ani zahraniční hosté. Nejatraktivnějším souborem, který se těšil velké divácké přízni, byl bezesporu Atarazú z latinskoamerické Kostariky. Své národní písně a tance přijel prezentovat také soubor Kud Strmec z Chorvatska, Ľubovňan ze sousedního Slovenska, dětský maďarský soubor Hajnalcsillag a polský dechový orchestr z partnerské Bytomi.
 
Jako pomyslné entrée celého festivalu připravili pořadatelé festivalu na čtvrtek 26. června do velkého sálu vsetínského domu kultury slavnostní koncert s názvem Pocta Jarmile Šulákové u příležitosti 85. narozenin této valašské legendární zpěvačky. Za doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů zazpívali a písničkou či vzpomínkou jí pogratulovali přátelé, souputníci i následovníci Josef Laža, Zdeňka Straškrabová, Stanislav Tomanec, Vlasta Grycová, Pavel Ptáček, Zdeněk Hrachový, Liselotte Rokyta, Jan Zaviačič a spousta dalších. Slovem provázel Jan Rokyta mladší. Koncertu se i přes zdravotní obtíže zúčastnila sama oslavenkyně, které ve stoje aplaudoval beznadějně vyprodaný velký sál domu kultury.
  
Ke gratulantům se připojili a za celé vedení města poblahopřáli Jarmile Šulákové páni místostarostové Ing. Libor Podešva a Mgr. Petr Kořenek.
 
V pátek proběhlo slavnostní zahájení festivalu v Panské zahradě za účasti vsetínských a zahraničních souborů, po kterém následovala lidová veselice se školou tance.
 
Sobotní a nedělní dopoledne bylo věnované dětem. Pro návštěvníky byly připraveny rozmanité aktivity od zahánění ovcí, ukázek řemesel, loutkového divadélka, školičky tance až po pečení berana. Zajímavým a poučným zpestřením byla také odborná přednáška s názvem Ovce, moje ovce, v rámci které se návštěvníci festivalu dozvěděli více o tradičním zpracování vlny a lnu s názornými praktickými ukázkami a módní přehlídkou plstěných výrobků za doprovodu lidové muziky a zpěvu.

Hlavním sobotním komponovaným programem vzdávající hold národopisnému regionu Valašsko, v němž se prezentovaly soubory z různých koutů Valašska od Rožnova po Rusavu, byl pořad s názvem „Valašsko moje, zdrávo buď“, který byl v roce 2011 získal hlavní ocenění Laureát MFF Strážnice za nejlepší pořad festivalu.
 
V nedělním dopoledni nechyběl ani pořad dětských souborů s názvem Vsetínský krpeček, dále slavnostní roztančený průvod městem a soutěž o nejlepšího tanečníka valašského odzemku Cena města Vsetína – Memoriál Dušana Růžičky. Ta byla letos rozdělena do dvou dnů, kdy v sobotu se soutěžilo v odzemku a v obuškovém o postup do nedělního finále.
 
Výkony tanečníků hodnotila pětičlenná porota složená z bývalých odzemkářů, která se zaměřovala převážně na pestrost figur, jejich provedení, celkový projev tanečníka, kroj a případně práci s obuškem, tedy valaškou. Účastníci finálového kola si pochvalovali především širokou fanouškovskou základnu, která přišla tanečníky povzbudit. Vítězem letošního ročníku Memoriálu Dušana Růžičky se stal v obou kategoriích soutěže Vojtěch Goláň, tanečník rožnovského souboru Radhošť. Druhé místo v odzemku obsadil Antonín Kunka ze souboru Vsacan, třetí místo patřilo nováčkovi v soutěži Danielu Preislerovi ze souboru Jasénka a Kotár, pro kterého bylo umístění velkým překvapením. V obuškovém se ze druhého místa radoval Viktor Dvořák z taneční skupiny Kotár, třetí příčku obsadil Eduard Vlček ze souboru Soláň.


Město Vsetín opět ožije folklorním festivalem

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec je od svého prvního ročníku v roce 2000, pořádán ve dvouletých intervalech jako bienále lidové kultury. Rok 2014 je tudíž 8. ročníkem konání festivalu, který se uskuteční v termínu od 26. do 29. června 2014 a ponese jednotící podtitul známé valašské písně „My sme Valaši, jedna rodina…“

Této čtyřdenní slavnosti folkloru, lidových tradic a umění se pravidelně účastní jak zahraniční, tak české a domácí vsetínské soubory, cimbálové a dechové muziky, které se v průběhu festivalu prezentují v samostatných i komponovaných programových blocích.

Novinkou tohoto ročníku je změna lokace veškerého festivalového dění do prostor Panské zahrady. Využito však bude i Dolní náměstí, kde v sobotu bude vyhrávat havířská dechová kapela z partnerského města Bytom a ve večerních hodinách se mohou návštěvníci těšit na letní kino. Propojení folkloru a přírody je velmi příznačné. Návštěvníci zde budou v příjemném prostředí lépe chráněni před letními slunečními paprsky a bude jim nabídnuta velká odpočinková zóna.

V rámci čtyřdenního festivalového programu se kromě domácích folklorních souborů – Jasénky, Vsacanu a Kotáru představí řada dalších souborů z Valašska a chybět nebudou ani hosté ze zahraničí. Své národní písně a tance přijedou prezentovat soubory z atraktivní latinskoamerické Kostariky, Chorvatska, sousedního Slovenska, Polska a Maďarska.

Na čtvrtek 26. června od 19.00 hodin se rozhodli pořadatelé festivalu uspořádat jako entrée letoního ročníku ve velkém sále DK Vsetín slavnostní koncert s názvem Pocta Jarmile Šulákové, věnovaný této legendární valašské zpěvačce u příležitosti jejich 85. narozenin. Pořad, sledující chronologickou linii uměleckého vývoje osobnosti a repertoáru zpěvačky Jarmily Šulákové, připomene hlavní mezníky a setkání v jejím osobním životě a pěvecké kariéře. Za doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN) zazpívají paní Šulákové a písničkou či vzpomínkou jí pogratulují její přátelé, souputníci, následníci, mezi kterými nebude chybět Josef Laža, Zdeňka Straškrabová, Stanislav Tomanec, Vlasta Grycová, Pavel Ptáček, Liselotte Rokyta, Jan Zaviačič, Klára Obručová-Blažková a spousta další. Průvodního slova slavnostního koncertu se ujme Jan Rokyta ml., který bude zároveň představovat symbolickou spojnici mezi dlouholetou a velmi plodnou spoluprací Jarmily Šulákové s ostravskou cimbálovou muzikou Technik a jejím uměleckým vedoucím Janem Rokytou st. Mediálním partnerem koncertu je Český rozhlas Brno.

Páteční slavnostní zahájení festivalu proběhne v 18.00 hodin v Panské zahradě za účasti vsetínských a zahraničních souborů, po kterém bude následovat lidová veselice se školou tance.

Sobotní a nedělní dopoledne bude hravé, naučné a věnované dětem. Nabídne návštěvníkům rozmanité aktivity od zahánění ovcí, ukázek řemesel, loutkového divadélka, školičky tance až po pečení berana.

Neodmyslitelnou součástí programové skladby festivalu je již tradiční dopolední pořad dětských souborů s názvem „Vsetínský krpeček“, slavnostní roztančený průvod městem a soutěž o nejlepšího tanečníka valašského odzemku „Cena města Vsetína – Memoriál Dušana Růžičky“. Ta bude v letošním roce nově rozdělena do dvou dnů.

Zajímavým a poučným zpestřením bude zajisté také odborná přednáška s názvem „Ovce, moje ovce“ připravovaná ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, v rámci které se budou moci návštěvníci festivalu dovědět více o salašnictví, zpracování vlny a lnu, to vše s praktickými ukázkami, tematickou módní přehlídkou plstěných modelů za doprovodu lidové muziky a zpěvů.

Příznivci folkloru, lidových tradic a krás Valašska by si rozhodně neměli nechat ujít hlavní sobotní komponovaný program vzdávající hold národopisnému regionu Valašsko, v němž se budou prezentovat soubory z různých koutů Valašska od Rožnova po Rusavu s názvem „Valašsko moje, zdrávo buď“, který byl v roce 2011 získal hlavní ocenění Laureát MFF Strážnice za nejlepší pořad festivalu.

Na sobotu a neděli bude v Panské zahradě pro festivalové návštěvníky také připraven lidový jarmark, občerstvovací zóna a další aktivity k vyžití.

Věříme, že nám pořadatelům i návštěvníků, účinkujícím bude počasí přát. V případě dlouhodobě nepříznivého počasí by byly programy přesunuty do prostor Domu kultury Vsetín.

Přijměte naše srdečné pozvání a přijďte spolu s námi strávit krásné čtyři dny plné lidové muziky, tance a zpěvu na Vsetínský krpec!