Newsletter

Informace o akcích DK Vsetín do Vaší e-mailové schránky

Download

2018

Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.

vyhlašuje
25. ročník soutěže

Chrám i tvrz

13. – 14. dubna 2018

PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž v uměleckém přednesu
Pátek 13. dubna 2018 

 • Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol okresu Vsetín
 • Interpretace libovolného textu českého autora /próza nebo poezie/
 • Text je nutno znát zpaměti
 • Časový limit vystoupení je maximálně 5 minut
 • Soutěž je rozdělena do 3 kategorií:
  A) 1.- 3. třída ZŠ
  B) 4.- 6. třída ZŠ
  C) 7.- 9. třída ZŠ /příp. víceletá gymnázia/

 

 • Za školu je možno přihlásit maximálně 3 soutěžící v každé kategorii

 Soutěž  dětských pěveckých sborů
Sobota 14. dubna 2018

Interpretace 3 českých písní (český autor):

 • 1 píseň lidová
 • 1 píseň umělá
 • 1 píseň současného autora

Všechny 3 povinné soutěžní písně musejí zaznít v češtině
Maximální doba vystoupení je 15 minut
Do limitu 15 minut může zaznít kromě 3 povinných písní libovolný repertoár

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 28. BŘEZNA 2018 !!!


VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

V pátek 13. dubna proběhl 25. ročník soutěže v uměleckém přednesu CHRÁM I TVRZ 2018, kde své recitátorské schopnosti a dovednosti předvedlo celkem 33 dětí ve 3 soutěžních kategoriích, které hodnotila čtveřice odborných porotců ve složení: Kristýna Fusková, Magda Goláňová, Kateřina Mrlinová a Dušan Trličík.

 

I. kategorie (1, 2, 3. třída) 

1. místo: Adéla Suchánková - ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí
2. místo: Marie Hellerová - ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí a Karin Hubová - ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí
3. místo: Jindřich Hruška - ZŠ Sychrov, Vsetín a Štěpán Kapitán - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí
čestné uznání: Elen Trusinová - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí a Eliška Mrlinová - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí

II. kategorie (4, 5, 6. třída)

1. místo: Eliška Příleská - ZŠ Křižná, Valašské Meziříčí
2. místo: Vojtěch Heller - ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí
3. místo: Agáta Veselá - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí a Renáta Danišová - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí
čestné uznání: Radovan Dujka - ZŠ Nový Hrozenkov
čestné uznání: Vendula Kamlarová - ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí a Daniel Sváček - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí

III. kategorie (7, 8, 9. třída)

1. místo: Dorota Příleská - ZŠ Křižná, Valašské Meziříčí
2. místo: Petr Vajgl - ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí
3. místo: Adéla Foltýnová - ZŠ Rokytnice, Vsetín a Zbyněk Rohlík - ZŠ Trávníky, Vsetín
čestné uznání: Pavla Pernická - ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí, Barbora Hodošková - ZŠ Ohrada Vsetín a Tereza Danišová - Gymnázium Valašské Meziříčí


VÝSLEDKY KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Porota ve složení
Mgr. Milan Chromík
Prof. Milan Báchorek
Mgr. Jiří Šimáček

rozhodla:
o udělení ocenění v kategorii dětských pěveckých sborů

1. místa sbor Kulihrášek Nový Jičín

1. místa sbor Minidizo ZUŠ Valašské Meziříčí

2. místa sbor Stonožka ZUŠ Valašské Meziříčí

2. místo sbor Music bodo st.

3. místa sbor Ko-Ko Ostrava

3. místa sbor Music bodo ml.

Čestného uznání

- Dorotě Příleské – za houslový doprovod DPS Minidizo a Stonožka

- Anně Hurychové – za flétnový doprovod DPS Minidizo a Stonožka

Zvláštní uznání

soubor Mrňousci /Ostrava/

Mgr. Evě Ježíkové za tvůrčí přístup k dětskému sborovému zpěvu a smysl pro phybovou choreografii

Dušanu Brusovi za klavírní doprovod souboru Kulihrášek

Lence Velikovské – za klavírní doprovod souboru Ko –ko a Jižánek

 

Gratulujeme!