Newsletter

Informace o akcích DK Vsetín do Vaší e-mailové schránky

Download

2017

Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. a Město Vsetín

vyhlašuje

24. ročník soutěže

Chrám i tvrz

na podporu české slovesnosti a hudebnosti

31. března – 1. dubna 2017

 

 Podmínky účasti 

Soutěž v uměleckém přednesu

Pátek 31. března 2017

 

  • Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol okresu Vsetín
  • Interpretace libovolného textu českého autora /próza nebo poezie/
  • Text je nutno znát zpaměti
  • Časový limit vystoupení je maximálně 5 minut
  • Soutěž je rozdělena do 3 kategorií

A) 1.- 3. třída ZŠ

B) 4.- 6. třída ZŠ

C) 7.- 9. třída ZŠ /příp. víceletá gymnázia/

 

Za školu je možno přihlásit maximálně 3 soutěžící v každé kategorii 


 Soutěž  dětských pěveckých sborů

Sobota 1. dubna 2017

 

  • Interpretace 3 českých písní (český autor)

1 píseň lidová

1 píseň umělá

1 píseň současného autora

  • Všechny 3 povinné soutěžní písně musejí zaznít v češtině

  • Maximální doba vystoupení je 15 minut

 


VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

V pátek 31. března proběhl 24. ročník soutěže v uměleckém přednesu CHRÁM I TVRZ 2017, kde své recitátorské schopnosti a dovednosti předvedlo celkem 49 dětí ve 3 soutěžních kategoriích, které hodnotila šestice odborných porotců ve složení: Jana Rokytová, Magda Goláňová, Kateřina Mrlinová, Ivana Bublíková, Jiří Vymětal a Dušan Trličík.

 

I. kategorie (1, 2, 3. třída) 

1. místo: Agáta Veselá - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí
2. místo: Eliška Chudějová - ZŠ Velké Karlovice
3. místo: Adéla Suchánková - ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí
čestné uznání: Šimon Tkáčik - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí

II. kategorie (4, 5, 6. třída)

1. místo: Vojtěch Heller - ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí
2. místo: Anežka Hellerová - ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí
3. místo: Nikol Heckelová - ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí
čestné uznání: Radovan Dujka - ZŠ Nový Hrozenkov
čestné uznání: Bára Skýpalová - ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí

III. kategorie (7, 8, 9. třída)

1. místo: Klára Nejezchlebová - Gymnázium Fr. Palackého, Valašské Meziříčí
2. místo: Jiří Hába - ZŠ Trávníky, Vsetín
3. místo: Jakub Vrána - ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí
čestné uznání: Aneta Václavíková - ZŠ Nový Hrozenkov
čestné uznání: Alexandr Veselý - ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí
čestné uznání: Vít Chovanec - ZŠ Ohrada, Vsetín

 


 VÝSLEDKY KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ


Porota ve složení

Mgr. Milan Chromík (předseda poroty)
Prof. Milan Báchorek
Dr. Lydie Romanská-Lidmilová

rozhodla:
o udělení ocenění v kategorii dětských pěveckých sborů

1. místo: sbor Rarášek Nový Jičín
1. místo: sbor Minidizo ZUŠ Valašské Meziříčí

2. místo: sbor Stonožka ZUŠ Valašské Meziříčí

3. místo: sbor MŠ Ohrada Vsetín
3. místo: sbor Sakumpikum přípravný - Karolinka

 

Čestné uznání

- sboru Sakumpikum Karolinka
- sboru při ZŠ Velké Karlovice

 

Zvláštní uznání

- Ondřeji Zádrapovi za sólový projev /MŠ Ohrada/
- Mgr. Evě Ježíkové za vedení sboru a skladatelskou činnost pro děti

 

BLAHOPŘEJEME!